quarta-feira, 15 de junho de 2011

Dispoñible todos os número de Terra

Terra foi o voceiro da Irmandade Nazonalista Galega de Buenos Aires, asociación nacionalista fundada por Eduardo Blanco Amor e Ramiro Illa Couto. En 1924, a asociación divídese, integrándose unha parte na Federación de Sociedades Gallegas e outra parte funda a Sociedade Nazonalista Pondal.

Unicamente se publicaron 5 números de Terra, entre xuño e outubro de 1923. Podes consultalos todos aquí.

Sem comentários:

Enviar um comentário