A Fouce

A Fouce foi unha publicación de marcado carácter independentista. Era o voceiro da Irmandade Nazonalista Galega de Buenos Aires e logo da Sociedade Nazonalista Pondal, que se publicou dende xaneiro de 1926 até xullo de 1936.

Irmandade Nazonalista Galega de Buenos Aires foi unha asociación galeguista de Bos Aires vencellada á Irmandade Nazonalista Galega e fundada en agosto de 1923 por Eduardo Blanco Amor e Ramiro Illa Couto. O seu voceiro era Terra, do que unicamente se publicaron cinco números. Tralo comezo da ditadura de Primo de Rivera, a asociación dicídese. Mentres Blanco Amor e os seus partidarios marchan á Federación de Sociedades Gallegas, outro sector encabezado por Manuel Oliveira, Moisés da Presa, López Pasarón e Lino Pérez refúndana en 1925, sendo agora A Fouce o seu voceiro, cun marcado carácter independentista.

En 1927 a Irmandade convértese nunha asociación cultural co nome de Sociedade d'Arte Pondal que logo será coñecida como Sociedade Nazonalista Pondal.

A Sociedade Nazonalista Pondal foi a unha das primeiras asociacións que avogou pola plena independencia de Galicia, e mesmo tratou de promover un partido independentista en Galicia.

Durante a Guerra Civil, en 1938 autodisólvese para favorecer a unidade do galeguismo mentres Galicia permanecese baixo un réxime ditatorial, e a maioría dos seus membros integráronse no Grupo Galeguista de Bos Aires.

*************************


Descargas:

Iª Xeira


Ano I (1926):
- Número I.
- Número II.
- Número III.
- Número IV.

IIª Xeira


Ano I (1930):
- Número V.
- Número VI.
- Número VII.
- Número VIII.
- Número IX.
- Número X.
- Número XI.
- Número XII.
- Número XIII.
- Número XIV.
- Número XV.
- Número XVI.
- Número XVII.
- Número XVIII.
- Número XIX.
- Número XX.
- Número XXI.
- Número XXII.
- Número XXIII.
- Número XXIV.

Ano II (1931):
- Número XXV.
- Número XXVI.
- Número XXVII.
- Número XXVIII.
- Número XXIX.
- Número XXX.
- Número XXXI.
- Número XXXII.
- Número XXXIII.
- Número XXXIV.
- Número XXXV.
- Número XXXVI.
- Número XXXVII.
- Número XXXVIII.
- Número XXXIX.
- Número XL.
- Número XLI.
- Número XLII.
- Número XLIII.

Ano III (1932):
- Número XLIV.
- Número XLV.
- Número XLVI.
- Número XLVII.
- Número XLVIII.
- Número IL.
- Número L.
- Número LI.
- Número LII.
- Número LIII.
- Número LIV.
- Número LV.
- Número LVI.
- Número LVII.

Ano IV (1933):
- Número LVIII.
- Número LIX.
- Número LX.
- Número LXI.
- Número LXII.
- Número LXIII.
- Número LXIV.
- Número LXV.
- Número LXVI.

Ano V (1934):
- Número LXVII.
- Número LXVIII.
- Número LXIX.
- Número LXX.
- Número LXXI.
- Número LXXII.
- Número LXXIII.
- Número LXXIV.
- Número LXXV.
- Número LXXVI.

Ano VI (1935):
- Número LXXVII.
- Número LXXVIII.
- Número LXXIX.
- Número LXXX.
- Número LXXXI.
- Número LXXXII.
- Número LXXXIII.
- Número LXXXIV.

Ano VII (1936):
- Número LXXXV.
- Número LXXXVI.
- Número LXXXVII.
- Número LXXXVIII.