Terra

Terra foi o voceiro da Irmandade Nazonalista Galega de Buenos Aires, asociación nacionalista fundada por Eduardo Blanco Amor e Ramiro Illa Couto. En 1924, a asociación divídese, integrándose unha parte na Federación de Sociedades Gallegas e outra parte funda a Sociedade Nazonalista Pondal. Unicamente se publicaron 5 números de Terra, entre xuño e outubro de 1923.

Descargas:

Ano 1923:
- Número I.
- Número II.
- Número III.
- Número IV.
- Número V.